Ponuda za izradu i implementaciju informacionog sistema ANSOFT BACKOFFICE

Celine:

a) Maloprodaja, veleprodaja i magacinsko poslovanje
b) Analize i izveštaji
c) Troškovi
d) Finansijsko knjigovodstvo


a) MALOPRODAJA, VELEPRODAJA I MAGACINSKO POSLOVANJE


  • Omogućava praćenje zaliha robe i repromaterijala u većem broju magacina i maloprodajnih objekata. Ulaz i izlaz robe.
  • Podela artikala po robnim grupama, sortiranje otpremnice po robnim grupama.
  • Povezivanje sa fiskalnom kasom (HCP, COMTRADE, GALEB..). Mogućnost davanja popusta na fiskalnoj kasi (nivelacija, rabat). Postoji mogućnost vezivanja fiskalnog računa za kupca iz baze zbog naknadnih analiza prodaje.
  • Izveštaji i analize realizacije (zarade)
  • Postoji mogućnost definisanja kritčnih količina robe na osnovu kojih program alarmira novu nabavku.
  • Razni pregledi i analize tokova robe.
  • Moguća štampa svih do kumenata u PDF formatu.
  • Automatska nivelacija na osnovu JKL broja leka
  • Cassa skonto
  • Podela artikala po proizvođaču, robnim grupama i odeljenju.

b) ANALIZE I IZVEŠTAJI


U programu postoji veliki broj pregleda i izveštaja a moguća je i izrada novih po zahtevu naručioca.
Pregledi prodaje, zarade, uplata kupaca, isplata dobavljačima i ostali izveštaji po zahtevu klijenta. KEPU, Knjiga primljenih računa, Knjiga izdatih računa. PDV prijava. (analize i izveštaji već opisani pod tačkom b).


c) TROŠKOVI


Evidentiranje i praćenje troškova. Izveštaji po tipu troškova.


d) FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO


Modul za finansijsko knjigovodstvo je u promenljiv i prilagodljiv potrebama preduzeća.
Za svaki dokument se definišu stavovi za knjiženje i knjiženje naloga i upisivanje u glavnu knjigu se obavlja automatski.
Zaključni list, bilans stanja i bilans uspeha se generišu automatski.


Izgled programa: