image_2023-01-12_095735973

Ansoft e-Faktura

jednostavno rešenje za e-Fakture

Ansoft e-Faktura je dodatni modul za postojeće korisnike poslovnih rešenja. Program se integriše u Backoffice, Kasa 2 i Šoljica. Za sada ne radi samostalno.

Brzo i jednotavno do izrade, prijema i ostalih operacija sa e-Fakturama

 

Operacije sa e-Fakturama

Iz aplikacije je moguće:

  • Poslati e-Fakturu iz proknjižene fakture
  • Pregledati e-Fakture
  • Odobriti ili Odbaciti e-Fakturu
  • Štampati prilog ili generisanu fakturu

 

U planu su moduli za:

  • Uvoz e-Fakture u Kalkulaciju
  • Uvoz e-Fakture u trošak
image_2023-01-12_200128096